Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: +84-4.62701639

Top Hotel
Du thuyền bán tốt
Tour giảm giá
Các lễ hội chính ở Bình Phước

Các lễ hội chính ở Bình Phước

Các lễ hội chính ở Bình Phước Địa điểm: Vùng Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước. Đặc điểm: Tết lớn nhất năm của người M’Nông.

Các lễ hội chính ở Bình Phước

Tết mừng lúa mới của người M'Nông (Lễ Cơm mới)
Thời gian: Vào đầu vụ thu hoạch cuối tháng 7 đầu tháng 8 âm lịch.
Địa điểm: Vùng Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.
Đặc điểm: Tết lớn nhất năm của người M’Nông.