Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: +84-4.62701639

Top Hotel
Du thuyền bán tốt
Tour giảm giá
Các lễ hội chính ở Tây Ninh

Các lễ hội chính ở Tây Ninh

Đối tượng suy tôn: Linh Sơn Thánh Mẫu Đặc điểm: Hội xuân Núi Bà không chỉ là sự tự do tín ngưỡng tôn giáo mà còn biểu hiện đậm đà bản sắc dân tộc.

Các lễ hội chính ở Tây Ninh

Lễ hội núi Bà Đen
Thời gian: 15/1 âm lịch
Địa điểm: thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Đối tượng suy tôn: Linh Sơn Thánh Mẫu
Đặc điểm: Hội xuân Núi Bà không chỉ là sự tự do tín ngưỡng tôn giáo mà còn biểu hiện đậm đà bản sắc dân tộc.