Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: +84-4.62701639

Top Hotel
Du thuyền bán tốt
Tour giảm giá
Các lễ hội chính ở Bình Định

Các lễ hội chính ở Bình Định

Thi đánh trống bộ, diễn cảnh đánh trận giả, biểu diễn võ thuật: đấu võ, đánh côn, đi quyền.

Các lễ hội chính ở Bình Định

Hội làng Thị Tứ
Thời gian: 12/2 âm lịch.
Địa điểm: Nhà thờ họ Đào, thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Đối tượng suy tôn: Đào Giã Tượng, tổ nghề truyền cho làng rèn nông cụ.
Đặc điểm: Lễ cúng tổ sư nghề rèn, ca hát.     

Hội xuân chợ Gò
Thời gian: 1/1 âm lịch. 
Địa điểm: Thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 
Đặc điểm: Hội xuân: mua bán và vui chơi.     

Lễ hội Đống Đa (Bình Định)
Thời gian: 5/1 âm lịch.
Địa điểm: Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
Đối tượng suy tôn: Hoàng đế Quang Trung (Nguyễn Huệ) và các thủ lĩnh của phong trào Tây Sơn.
Đặc điểm: Thi đánh trống bộ, diễn cảnh đánh trận giả, biểu diễn võ thuật: đấu võ, đánh côn, đi quyền.     

Lễ hội Đổ Giàn
Thời gian: 15/7 âm lịch. 
Địa điểm: Làng An Thái, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Đối tượng suy tôn: Bà (Nữ thần biển).
Đặc điểm: Lễ tụng kinh Phật. Lễ vật là thịt heo quay, khi lễ xong, tung heo quay từ giàn cao xuống.