Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: +84-4.62701639

Top Hotel
Du thuyền bán tốt
Tour giảm giá
Các lễ hội chính ở Đồng Tháp

Các lễ hội chính ở Đồng Tháp

Hội đình long trọng với các nghi thức: đội kỵ mã, đội lân binh, đội học trò lễ... để tưởng nhớ ông Phạm Văn An.

Các lễ hội chính ở Đồng Tháp

Hội đình Định Yên
Thời gian: 16/4  âm lịch. 
Địa điểm: Xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 
Đối tượng suy tôn: Ông Phạm  Văn An, người đầu tiên khai hoang lập ấp. 
Đặc điểm: Hội đình long trọng với các nghi thức: đội  kỵ mã, đội lân binh, đội học trò lễ... để tưởng nhớ ông Phạm Văn An.     

Hội đình Tân Phú Trung
Thời gian: 16 - 17/4 âm lịch. 
Địa điểm: Xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 
Đối tượng suy tôn: Thành Hoàng làng. 
Đặc điểm: Tưởng niệm những người có công lập làng và cầu cho dân khang vật thịnh.     

Lễ hội Gò Tháp
Thời gian: 16/3 và 16/11 âm lịch.
Địa điểm: Xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Đặc điểm: Lễ cầu an.