Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: +84-4.62701639

Top Hotel
Du thuyền bán tốt
Tour giảm giá
Các lễ hội chính ở Phú Thọ

Các lễ hội chính ở Phú Thọ

Lễ cầu nước, tế xong thì hạ trải, đua thuyền đêm.

Các lễ hội chính ở Phú Thọ
Hội Đào Xá

Thời gian: 9/7 âm lịch.
Địa điểm: Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Hùng Hải Công và Tam vị Đại vương - có công giúp dân trị thủy, Quế Hoa công chúa.
Đặc điểm: Lễ cầu nước, tế xong thì hạ trải, đua thuyền đêm.     

Hội đình Cả
Thời gian: 10 - 11/11 âm lịch.
Địa điểm: Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Thần Nông, thần Núi, thần Nước.
Đặc điểm: Rước kiệu, biểu diễn võ thuật, đánh đu, kéo co, cờ tướng, diễn chèo thâu đêm, mở đại tiệc.     

Hội đền Mẹ Âu Cơ

Thời gian: 7/1 âm lịch.
Địa  điểm: Xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Mẹ Âu Cơ.
    
Hội An Đạo
Thời gian: 19 - 20/7 âm lịch. 
Địa điểm: Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 
Đối tượng suy tôn: Long Xà Đại vương (Thủy thần) và út Soi Đại vương (Thần bãi sông). 
Đặc điểm: Lễ tế các thần, đua thuyền trên sông Lô.     

Hội Bạch Hạc

Thời gian: 3 - 5/1 âm lịch.
Địa điểm: Phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Thổ lệnh Đại Vương.
Đặc điểm: Lễ rước thánh qua sông Lô, trò chơi thi tung còn.
    

Hội chùa Thắm
Thời gian: 5/5 âm lịch. 
Địa điểm: Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. 
Đối tượng suy tôn: Đức Phật, Thần Núi, Thần Nước, Thần Nông. 
Đặc điểm: Lễ dâng cúng" Bà Chúa mở cửa rừng" có oản, bánh gùn (bánh tro). 
Tham quan danh thắng: hang Bà Chúa, Giếng Ngọc, hang Bát Mắm, hang Bụt, hang Thề...     

Hội chọi trâu Phù Ninh

Thời gian: 12/2 âm lịch.
Địa điểm: Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Vua Hùng và các tướng lĩnh, Thành hoàng làng.
Đặc điểm: Diễn trò chọi trâu để tưởng nhớ vua Hùng theo tích xưa vua Hùng đi săn qua đây diệt hai con hổ đang đánh nhau.
    
Hội Hà Thạch
Thời gian: 10/10 âm lịch. 
Địa điểm: Xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
Đối tượng suy tôn: Vua Hùng, Thánh Tản Viên, Chử Đồng Tử, Hai Bà Trưng, Thủy thần. 
Đặc điểm: Ba thôn Thượng, Hạ, Trung rước kiệu về đình Cả cùng làm lễ đại tế, múa rồng rắn, lễ hạ điền (cúng Thần Nông trước khi cấy), bơi trải.     

Hội làng Dị Nậu

Thời gian: 4 - 6/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Tản Viên, Cao Sơn, Quí Minh.
Đặc điểm: Trò đánh quân (đấu gậy), trình nghề, hát giao duyên nam nữ.
    
Hội Mai Đình
Thời gian: 3/1 âm lịch. 
Địa điểm: Xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 
Đặc điểm: Tục rước ông Giải và Thủy tộc (Giải là con rồng bằng nan tre, bồi giấy màu) cầu mưa thuận gió hòa.     

Hội phết Hiền Quan
Thời gian: 13/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Bà Thiều Hoa (nữ tướng Hai Bà Trưng).
Đặc điểm: Trò chơi đánh phết (đánh cầu gỗ bằng gậy cong ở đầu).     

Hội Tứ Xã (Kẻ Gáp)

Thời gian: 11 - 12/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Tứ  Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Thần bản thổ.
Đặc điểm: Lễ hội diễn trò trám (khoảng nửa đêm 11/1, nghi lễ cầu sinh thực khí), nam nữ hát giao duyên, rước lúa thần, đánh cá thờ đêm, đánh trận giả.
    
Hội Vũ Lao
Thời gian: 10/1 âm lịch. 
Địa điểm: Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. 
Đối tượng suy tôn: Thần Nông, Thần Núi, Thần Nước và Phật. 
Đặc điểm: Cúng bánh dày, bánh nẳng tưởng niệm nơi vua Hùng ở và kén rể cho các Mỵ Nương. Các loại bánh do Mỵ Nương làm dâng vua cha, bánh dày to, tròn (tượng trưng bầu trời), bánh uốt hình tháp (tượng trưng sức lao động), bánh nẳng màu vàng (tượng trưng châu ngọc).     

Hội Vĩnh Mỗ
Thời gian: 7 - 11/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Nguyễn Khoan (Sứ quân thế kỷ 10).
Đặc điểm: Thi vật: người đoạt giải cuối cùng (sau 5 ngày) phải ôm giải cắm đầu chạy khỏi làng mới được ngoái cổ lại nhìn.     

Hội Xoan

Thời gian: 7 - 10/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Xuân Nương (nữ tướng Hai Bà Trưng).
Đặc điểm: Lễ cỗ chay với củ mài, mật ong, tế 10 vị thần bằng thịt trâu bày trên mâm đan lá chuối, diễn trò trình nghề.
    

Lễ Cầu tháng Giêng

Thời gian: 27/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Hùng Hải (tướng của vua Hùng), Trang phu nhân và Quế Hoa.
Đặc điểm: Rước kiệu, rước văn từ đình làng vào đền thờ, múa voi, thổi cơm thi.
    
Lễ hội đền Hùng
Thời gian: 8 - 11/3 âm lịch. Chính hội ngày 10/3 âm lịch 
Địa điểm: Núi Nghĩa Lĩnh, Xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Các Vua Hùng. 
Đặc điểm: Ngày giỗ của toàn dân tộc. Cùng lúc với lễ hội dâng hương tại đền Hùng ở Phú Thọ còn có lễ dâng bái tại đền Hùng ở TP Hồ Chí Minh, đền Hùng ở Nha Trang và nhiều địa phương khác.     

Lễ hội Gia Thanh

Thời gian: 2 - 3/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Đặc điểm: Lễ cầu đinh, tế thần, dâng cỗ 12 bánh chưng, 12 bánh giầy, xôi gấc.