Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: +84-4.62701639

Top Hotel
Du thuyền bán tốt
Tour giảm giá
Các lễ hội chính ở Khánh Hòa

Các lễ hội chính ở Khánh Hòa

Lễ dâng hương, rước đuốc, đội nữ thổi tù và, đội nam đánh trống, đốt tuần nhang đầu là một cậu bé, hat bội, hò bá trạo.

Các lễ hội chính ở Khánh Hòa

Lễ hội Nghinh Cá ông
Thời gian: 15 tháng 12 âm lịch. 
Địa điểm: Một sô làng chài ven biển tỉnh Khánh Hoà.
Đối tượng suy tôn: Cá ông. 
Đặc điểm: Lễ dâng hương, rước đuốc, đội nữ thổi tù và, đội nam đánh trống, đốt tuần nhang đầu là một cậu bé, hat bội, hò bá trạo.     

Lễ hội Tháp Bà - Pô Nagar
Thời gian: 20 - 23/3 âm lịch. 
Địa điểm: Phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 
Đối tượng suy tôn: Nữ thần Xứ Sở (người Chăm). 
Đặc điểm: Các nghi lễ: tắm tượng và thay y, múa dâng Bà, đua ghe và đêm có hát bội.