Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: +84-4.62701639

Top Hotel
Du thuyền bán tốt
Tour giảm giá
Các lễ hội chính ở Ninh Thuận

Các lễ hội chính ở Ninh Thuận

Thầy cúng và người dân địa phương lên tháp lễ thần nông để cầu mưa, cầu xin thần linh phù hộ cho mùa màng bội thu. Lễ vật dâng cúng tế thần có con trâu trắng.

Các lễ hội chính ở Ninh Thuận

Lễ Cầu Đảo (của người Chăm)
Thời gian: 18/5 âm lịch, hoặc vào các dịp hạn hán đe dọa
Địa điểm: Tháp Poklông Garai và Pôrôme tỉnh Ninh Thuận
Đối tượng suy tôn: Thần Nông
Đặc điểm: Thầy cúng và người dân địa phương lên tháp lễ thần nông để cầu mưa, cầu xin thần linh phù hộ cho mùa màng bội thu. Lễ vật dâng cúng tế thần có con trâu trắng.     

Lễ hội Katê
Thời gian:Ngày 1 tháng 7 theo lịch Chăm (khoảng 25/9 - 5/10 dương lịch) 
Địa điểm: đền tháp Pô Nagar (thôn Hữu Đức), tháp Pô Klông Garai (phường Đô Vinh, tháp Chàm), tháp Pô Rôme (thôn Hậu Sanh), tỉnh Ninh Thuận. 
Đối tượng tôn vinh: các vị Nam thần: Pô Klông Garai, Pô Rôme. 
Đặc điểm: theo nghi lễ của dân tộc Chăm.