Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: +84-4.62701639

Top Hotel
Du thuyền bán tốt
Tour giảm giá
Các lễ hội chính ở Bình Dương

Các lễ hội chính ở Bình Dương

Các lễ hội chính ở Bình Dương Đối tượng suy tôn: Thiên Hậu Thánh Mẫu. Đặc điểm chính: Rước kiệu Bà, múa lân, sư tử, rồng, hầu.

Các lễ hội chính ở Bình Dương

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương)
Thời gian: 15/1 âm lịch.
Địa điểm:Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Đối tượng suy tôn: Thiên Hậu Thánh Mẫu.
Đặc điểm chính: Rước kiệu Bà, múa lân, sư tử, rồng, hầu.