Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: +84-4.62701639

Top Hotel
Du thuyền bán tốt
Tour giảm giá
Các lễ hội chính ở Đồng Nai

Các lễ hội chính ở Đồng Nai

Đua thuyền, xô giàn thí thực (vào giờ Ngọ) cho mọi người cùng tranh lấy đồ cúng như sự ban phát của thần linh.

Các lễ hội chính ở Đồng Nai

Lễ Kỳ Yên (lễ vía thần)
Thời gian: 26/6 âm lịch.
Địa điểm: Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đặc điểm: Đua thuyền, xô giàn thí thực (vào giờ Ngọ) cho mọi người cùng tranh lấy đồ cúng như sự ban phát của thần linh.     

Lễ Kỳ Yên ở đền Nguyễn Tri Phương
Thời gian: 16 - 17/ 10 âm lịch.
Địa điểm: Đền thờ Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đặc điểm: Lễ cúng Tiền hiền, Hậu hiền, lễ rước thần, dâng lễ vật cúng thần và lễ tống ôn, hát bội, múa.