Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: +84-4.62701639

Top Hotel
Du thuyền bán tốt
Tour giảm giá
Các lễ hội chính ở Bình Thuận

Các lễ hội chính ở Bình Thuận

Cúng chay vào tối 15, cỗ cúng chay và cúng mặn vào ngày 16.

Các lễ hội chính ở Bình Thuận

Hội đền Dinh Thầy
Thời gian: 14 - 16/9 âm lịch. 
Địa điểm: Xã Tân Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 
Đối tượng suy tôn: Thầy và Thím, hai vợ chồng có công chữa bệnh cho dân nghèo. 
Đặc điểm: Cúng chay vào tối 15, cỗ cúng chay và cúng mặn vào ngày 16.