Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: +84-4.62701639

Top Hotel
Du thuyền bán tốt
Tour giảm giá
Các lễ hội chính ở Lâm Ðồng

Các lễ hội chính ở Lâm Ðồng

Là lễ cầu mưa thuận gió hòa, ngăn thú rừng không cho chúng phá nương, phá rẫy.

Các lễ hội chính ở Lâm Ðồng

Lễ cúng Cơm mới
Thời gian: Diễn ra trùng với tết Nguyên Đán của người Việt.
Địa điểm: Tại phường B'Lao, thị xã Bảo Lộc.
Đối tượng suy tôn: Giàng.
Đặc điểm: Là lễ cầu mưa thuận gió hòa, ngăn thú rừng không cho chúng phá nương, phá rẫy.     

Lễ hội đâm Trâu
Thời gian: Khi mùa màng đã thu hoạch xong.
Địa điểm: Lễ hội được tổ chức dưới chân núi Lang Biang. 
Đối tượng suy tôn: Thần núi Lang Biang
Đặc điểm: Lễ hội đâm Trâu - cúng thần núi Lang Biang được người Lạch cúng tế vào dịp dời làng hay khi bị thiên tai, địch họa.