Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: +84-4.62701639

Top Hotel
Du thuyền bán tốt
Tour giảm giá
Các lễ hội chính ở Lạng Sơn

Các lễ hội chính ở Lạng Sơn

Lễ Phật cầu tài cầu lộc, hội du xuân: nam nữ lên đồi cao hát giao duyên các điệu sli, lượn.

Các lễ hội chính ở Lạng Sơn

Hội đền Bắc Lệ
Thời gian: 20/9 âm lịch.
Địa điểm: Xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Đối tượng suy tôn: Bà Chúa Thượng Ngàn (nữ thần núi), các cô, các cậu.
Đặc điểm: Rước cô Bơ Bắc Lệ (từ đền Kẻng) lên đền Bắc Lệ (cô Bơ đến hầu Đức Mẫu Thượng ngàn). Lên đồng, hầu bóng.
    
Hội chùa Bắc Nga (chùa Tiên Nga)
Thời gian: 15/1 âm lịch. 
Địa điểm: Xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 
Đối tượng suy tôn: Các cô tiên có công giúp dân cấy hái. 
Đặc điểm: Lễ Phật cầu tài cầu lộc, hội du xuân: nam nữ lên đồi cao hát giao duyên các điệu sli, lượn.     

Hội chùa Tà Và
Thời gian: 12 - 15/4 âm lịch. 
Địa điểm: Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 
Đối tượng suy tôn: Đức Phật, Thần Nông, Quan Công và Lưu Bị. 
Đặc điểm: Lễ cầu mùa, cúng lễ, chơi cờ người.     

Hội chùa Tam Thanh
Thời gian: 15/1 âm lịch.
Địa điểm: Thành phố lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Đối tượng suy tôn: Đức Phật.
Đặc điểm: Múa kỳ lân, thả cá xuống hồ, xuống suối, múa sư tử, cờ người.     

Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ
Thời gian: 22 - 27/1 âm lịch. 
Địa điểm: Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
Đối tượng suy tôn: Thân Công Tài, quan đầu phủ có công khai phá mở chợ Kỳ Lừa giao thương buôn bán với người Hoa. 
Đặc điểm: Lễ rước kiệu từ đền Kỳ Cùng lên đền Tả Phủ, hát sli (dân tộc Nùng), hát lượn (dân tộc Tày).