Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: +84-4.62701639

Top Hotel
Du thuyền bán tốt
Tour giảm giá

Các lễ hội chính ở Cao Bằng

Đây là lễ hội cúng thần, cúng Phật, cầu phúc, cầu may, tưởng nhớ các bậc vĩ nhân đã có công giúp đỡ, bảo vệ nhân dân trong vùng.

Các lễ hội chính ở Tuyên Quang

Rước mẫu, tế lễ, cờ tướng, hát chầu văn

Các lễ hội chính ở Thái Nguyên

Dâng hương, cúng cỗ to, hát thờ thần, hát giao duyên nam nữ.

Các lễ hội chính ở Bắc Kạn

Lễ hội của đồng bào Tày, Nùng, Dao, các sinh hoạt văn hóa dân gian: hát dân ca.

Các lễ hội chính ở Ninh Bình

Lễ rước kiệu với trên 30 đoàn của các xã trong vùng; Lễ tế; múa lân, múa rồng, đánh cờ người, đấu vật, bơi thuyền.

Các lễ hội chính ở Hải Phòng

Thi đánh pháo đất. Mỗi cỗ pháo được 3 hay 4 người nhào luyện kỹ, nặng khoảng 25 - 30kg. Khi có hiệu lệnh người chơi nâng pháo lên cao rồi giáng xuống đất. Pháo nào có cánh pháo đất dài nhất không bị đứt đoạn là thắng cuộc.

Các lễ hội chính ở Hải Dương

Lễ mộc dục, thi cỗ hộp, rước tượng, múa tứ linh, đòn bát cống, đua thuyền, đánh cờ, đánh đáo đĩa.

Các lễ hội chính ở Hưng Yên

Ngày hội giao hiếu cầu hòa ở một số làng tổ chức rước lễ giữa các làng thờ Bà, nhưng chỉ rước 3 Bà Vân, Vũ, Lôi đến với Bà Điện. Vì tục kiêng đưa Bà Điện ra khỏi chùa, làng sẽ bị cháy

Các lễ hội chính ở Quảng Ninh

Các bô lão ra đình và miếu tế Tiên công và Thần Nông. Cây nêu được cắm xuống ruộng trước cửa đình, một vị thủ từ cấy mạ quanh cây nêu trong tiếng hò reo của dân làng.

Các lễ hội chính ở Nam Ðịnh

Lễ dâng hương, cầu cúng, tụng kinh, múa rồng, đua thuyền trên sông Hồng (chỉ có nam giới được thi).